POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zasady przetwarzania przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

Administrator Danych Osobowych ("Administrator"):

Paweł Zakrzewski, mojepomidory.pl

 

Dane Osobowe i Prywatność:

Kupujący jest proszony o podanie Sprzedawcy swoich danych osobowych.

Dane Kupującego przetwarzane są przez Sprzedawcę we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Sklepu.

 

Cel przetwarzania:

Realizacja zamówień dokonanych przez Kupującego.

 

Podstawa przetwarzania:

- Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

- Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

- Zgoda Kupującego wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

- Prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 

Podanie danych:

Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy.

Skutek niepodania danych skutkuje brakiem możliwości dokonania zakupów w Sklepie.

 

Możliwość cofnięcia zgody:

-w każdej chwili

 

Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez Kupującego pozostaje zgodne z prawem.

 

OKRES PRZETWARZANIA

Dane Kupującego są przetwarzane tylko przez okres, w którym Sprzedawca ma ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

- przestanie ciążyć na Sprzedawcy obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych Kupującego,

- ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron

- cofnięcie zgody Kupującego na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą

- w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe Kupującego Sprzedawca stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

 

UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO

Kupującemu przysługuje prawo żądania:

-dostępu do swoich danych osobowych

-ich sprostowania

-usunięcia

-ograniczenia przetwarzania

A także prawo:

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

-żądania przeniesienia danych do innego administratora

 

Jeśli Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do organu nadzorczego.

 

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Sklep korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Kupującego. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:

- podmiot realizujący dostawę towarów (DPD, Poczta Polska SA)

- dostawca płatności (bank)

- podmiot ułatwiający optymalizację Sklepu

- dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

 

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Administrator

mojepomidory@mojepomidory.pl